Geri

NÜFUSDAKİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN YAPILAN VERGİ KESİNT.DURDURULMASINI İSTEDİK

12 Şubat 2008, Salı | 16:28

Nüfus Hizmetleri Kanununun 66. maddesi; “MERNİS, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sistemleri projelerinde görevlendirilen fiilen fazla çalışma yapan Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtı personeline (sözleşmeli personel dahil), ayda elli saati ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin üç katını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödenir.” amir hükmünü içermekte olup, kanun Nüfus Müdürlüklerinde çalışan personelin fazla çalışmaya ilişkin ücretlerini düzenlemektedir.

Kanunda yer alan amir düzenlemede fazla çalışma ücretlerinden gelir vergisi kesileceğine ilişkin her hangi bir ifade yer almazken; fazla çalışma yapan Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtı personelinin (sözleşmeli personel dahil) fazla çalışma ücretinden gelir vergisi kesintisi uygulanmaktadır. Söz konusu kanuna aykırı uygulamaya son verilmesi istemi ile Sendikamızca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderilmiştir. Üyelerimiz ve tüm Nüfus çalışanları adına konunun takipçiliğine devam edeceğiz.