Geri

DEVLET MALZEME OFİSİNDEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ!

09 Şubat 2008, Cumartesi | 14:10

Devlet Malzeme Ofisi yeni ANA STATÜ’süne dayalı olarak; DMO Genel Müdürlüğü tarafından “Yeniden Yapılandırılma” adı altında 24 Ocak 2008 tarihli ve 48 sayılı Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı ile Bölge Müdürlüklerinin sayısının 7’ye indirileceği; Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılacağı, Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van illerindeki Bölge Müdürlüklerinin ise irtibat bürolarına dönüştürüleceği bildirilmiştir.

Kapatma ile ilgili yapılacak personel, demirbaş, muhasebe, stok, satış vb. hususlara ilişkin işlemlerin ise en geç 31.03.2008 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilmiş olup, her bir Bölge Müdürlüğünde çalışmakta olan ortalama 20-25 personelin mağduriyeti tamamen göz ardı edilmiştir. Yıllardır bulundukları şehirlerde kuruma en iyi hizmeti sunan personel, şu anda geleceğinin ne olacağını bilmeden hizmete devam etmeye çalışmaktadır. Birçoğu kendi memleketinde çalışan ve yarınını buna göre şekillendiren personelin mağduriyetini önlemek ve ortadan kaldırmak için TÜRK BÜRO-SEN olarak girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz.

Sendikamızca öncelikli sorun olarak değerlendirilen personelin ve ailelerin uğrayacağı mağduriyetin ortadan kaldırılmasını sağlayabilmek adına, Maliye Bakanlığı’na, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ve DMO ile ilgili oluşturulan alt komisyonda bulunan altı milletvekiline gönderdiğimiz yazılarda; Ofisin Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu olduğundan kapatılan Bölge Müdürlükleri bünyesinde çalışan personelin bulundukları şehirlerde Bakanlığa bağlı diğer kurumlara naklen atanmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve yine kapatılacak Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerden, diğer illere gönderilecek personele ilişkin işlemlerin son tarihi olarak belirlenen 31.03.2008 tarihinin; konut durumları, çocuklarının eğitim durumları ve soğuk mevsim koşullarına ilişkin durumların göz önüne alınarak, bu seneki eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar ertelenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ettik.

Yine Genel Sekreterimiz Sabahattin KAVLAK tarafından; Bölge Müdürlüklerinin kapatılmasına ilişkin olarak ve sonrasında doğabileceği aşikar olan sorunları da içeren geniş kapsamlı bir dosya hazırlanmış ve alt komisyonda görevli olan Bursa Milletvekili Necati ÖZENSOY’a sunulmuştur. 2008 Mart ayı içerisinde oluşturulacağı bilinen KİT Komisyonunda da sorunların gündeme getirilmesi için Sendikamızın girişimleri devam edecektir.

Türk Büro-Sen olarak; bulundukları şehirlerde en iyi araziler üzerinde kurulu olan, şehrin en merkezi ve en değerli yerlerinde bulunan DMO Bölge Müdürlüğü bina ve arsalarının elden çıkarılmasına zemin hazırlayan ve DMO’nun tasfiyesini amaçlayan bütün girişimlerin karşısında duracak ve mücadeleye her şekilde devam edeceğiz.