Geri

MALİYE ÇALIŞANLARINA DUYURU

11 Ocak 2008, Cuma | 11:45

Mesleki Eğitim Kursu Yönetim ve Başvurularda yapılacak olan eğitime ilişkin usul ve esaslarda yeni düzenleme yapıldı.

25 Nisan 2007 tarihinde Maliye Bakanlığı ile sendikamız arasında yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısında, Mesleki Eğitim Kursuna katılacaklarda aranan şartlarla ilgili taleplerimiz dile getirilmiş olup; (Bakanlık Makamının 26.09.2007 tarihli onayı ile yürürlüğe konulan) Mesleki Eğitim Kursunun Yönetimine ve buralarda yapılacak eğitime ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönergenin:

Başvuru şartlarını düzenleyen 6.maddesinin c bendi, SON BAŞVURU TARİHİ İTİBARIYLA 35 YAŞINI GEÇMEMİŞ OLMAK.

Madde 16 (1) Eğitim süresi 2 dönem olmak üzere altı aydır.

Geçici Madde 1 : Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Muhasebe, İş İdaresi ve Yönetim Bilimi alanlarında ön lisans mezunu olanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla 31.12.2010 tarihine kadar yapılacak olan giriş sınavlarına başvurabilirler.

Geçici Madde 2 : Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk sınavda yaş şartı 40 olarak uygulanır.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Yönergenin yürürlük tarihi 26.09.2007’dir. Maliye çalışanlarına önemle duyurulur.