Geri

BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞ PERSONELİNE ZAM!

08 Ocak 2008, Salı | 13:27

Sendikamızın girişimleri meyvelerini veriyor!

Türk Büro-Sen olarak, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne 09.10.2007 tarih ve 6226 sayı ile gönderdiğimiz yazıda; Başbakanlık Merkez ve Bağlı “Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu vb.” kuruluşların kadrolarında çalışan memurlara 3056 sayılı Kanun’un 31. maddesi çerçevesinde hala, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara %20’sini

b) 10 ila 7 inci derecelerden aylık alanlara %25’sini

c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara %30’unu

d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara %35’ini geçmemek üzere peşin olarak fazla çalışma ücreti ödendiğini, fakat bu oranların dönemin çok gerisinde kaldığını, 1991 yılından bu yana aynı oranların uygulandığını ve güncellenmesi gerektiğini belirtmiş olup, bu oranların günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesini istemiştir.

Sendika olarak yaptığımız hukuki girişimler ilk meyvelerini vermiş olup, Maliye Bakanlığı, Bütçe Kanunun 8. maddesinin 4. fıkrasına hüküm koymuş ve Başbakanlık Teşkilat Kanununda değişiklik yapmıştır. 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik ile; makam, temsil veya görev tazminatı ve ek ödemeden yararlananlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan personel ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki personelden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmünden yararlananlar için anılan maddede yer alan “% 20” oranının; 1/1/2008 tarihinden itibaren “% 24”, 1/7/2008 tarihinden itibaren “% 28”; “% 25” oranının ise 1/7/2008 tarihinden itibaren “% 28” olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde Başbakanlık ve bağlı kuruluş çalışanlarının durumu biraz olsun iyileştirilmiştir. Fakat bu konuda sendikamızın girişimlerimi sadece bununla sınırlı kalmamış, günümüz koşullarının çok gerisinde kalmış olan söz konusu düzenlemeyi Sendikamız yargıya taşımıştır.

Dava süreci devam etmektedir.