Geri

TÜRK BÜRO-SEN’DEN İKİ ÖNEMLİ DAVA DAHA!

28 Aralık 2007, Cuma | 12:34

1- 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi çerçevesinde, Başbakanlık bünyesinde çalışan personellere ödenen fazla mesai ücretlerine ilişkin oranların yükseltilmesi ve yine kurum bünyesinde çalışan müfettiş ve müfettiş yardımcılarına ödenen “ek ödemeden” bütün kurum çalışanlarının yararlandırılmasına ilişkin talebimizi reddeden Başbakanlığa karşı, Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılmıştır.

Davamız, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2007/1516 E. sayılı dosyası ile görülmeye başlanmış olup dava ile ilgili bütün gelişmelerden kurumda çalışan üyelerimiz haberdar edilecektir. Yıllardır ekonomik anlamda mağduriyeti söz konusu olan Başbakanlık çalışanlarının ve bunlarla beraber diğer kurumlardaki sendikamız üyelerinin her türlü haklarını aramaya ve korumaya devam edeceğiz.

2- Sendikal faaliyette bulunduklarından bahisle, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından haklarında disiplin cezası uygulanan üyelerimiz(arama kurtarma teknisyenleri) adına, ceza verilmesine ilişkin işlemlerin iptali istemi ile Ankara 11. İdare Mahkemesinde 2007/1621 E. sayılı dosya ile dava açılmıştır.

Uluslar arası sözleşmelerden, T.C. Anayasasından ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan doğan haklarını kullanarak, yasal yollardan sendikal faaliyette bulunan üyelerimizi sindirmek ve uyguladıkları cezalar ile sendikacılığa ve sendikal faaliyetlere ket vurmak isteyen zihniyete karşı yasal yollardan haklarımızı aramayı ve üyelerimizin de haklarını korumayı sürdüreceğiz.