Geri

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN BİR KISIM MADDELERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

08 Ağustos 2022, Pazartesi | 15:29

11 Mayıs 2021 tarih ve 31481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bir kısım maddelerine karşı açtığımız iptal davasında Danıştay İkinci Dairenin 2021/17112 E. sayısına kayıtlı dosyasında 23.06.2022 tarihli ara karar ile;

  • 7. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan “süre sınırı olmaksızın” ibaresinin,
  • 10. Maddesinin 2. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak” hükmünün,
  • 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “son 5 yıl içinde 1440 gün” ibaresinin,
  • 10. Maddesinin 5. Fıkrasının,
  • 10. Maddesinin 8. Fıkrasında yer alan “Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir” hükmünün, YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı görüntülemek için tıklayınız.