Geri

DANIŞTAY, TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KARŞI AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 2. DAVADA DA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

01 Aralık 2021, Çarşamba | 11:18

Sendikamızca,  11 Mayıs 2021 tarih ve 31481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine karşı açılan ve Danıştay 2. Dairenin 2021/17379 Esas sayısına kaydedilen ikinci dava dosyasında, “yürütmenin durdurulması” kararı verilmiştir. İlgili karar ile Yönetmeliğin;

  • Geçici 1. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan: “Birinci, ikinci ve beşinci fıkralara göre geçirilmiş sayılan hizmet sürelerinin puanlandırılmasında, Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan hizmet birimlerinde karşılarında belirtilen puan esas alınır.” hükmü ile hükme esas Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet puanlarının ve
  • 20 maddesinin 5. Fıkrasındaki “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlardaki personelden, her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler, Ek-1’de yer alan cetveldeki 1 inci hizmet bölgesi için bölge müdürlükleri ve ortak hizmet birimi olarak belirlenmiş hizmet birimleri haricinde tercih yapamazlar.” hükmünün YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

           

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1