Geri

MERSİN ŞUBEMİZ, 26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNDE, GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

29 Ocak 2021, Cuma | 08:30

MERSİN ŞUBE BAŞKAN YARDIMCIMIZ MUSTAFA GÜVEN’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

 Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibari ile oldukça önemli stratejik bir konumdadır. Bu noktada Mersin’ de, ülkemizin dünyaya açılan yüzüdür.

 Gümrüklerde yaşanacak her türlü olumsuzluğun ülkemizin imajını derinden etkileyeceği gerçeği ile karşı karşıya iken, maalesef Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanları birçok olumsuzlukla yüz yüzedir.

 Gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri bir düzenleme bu güne kadar yapılmadığı gibi,  sürekli mevzuat değişikliği, gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar ve sürekli yer değişikliği endişesi çalışma motivasyonunu bozmaktadır.

 GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

 Dünyanın kilit noktasındaki Gümrüklerimiz her türlü teknolojik imkânı hak etmektedir.  Gümrük kapılarındaki teknolojik standardın artması öncelikli olarak ülkemizin itibarını ve gelişmişliğinin bir ispatı olduğu gibi, gümrüklerde çalışan personelinde çalışma motivasyonunu arttıracaktır. Avrupa Birliği idealini benimsemiş, her fırsatta dünyadaki gelişmelerden bahsedenler bu konuda sınıfta kalmışlardır.

 Sendikamızca yıllarca; yetkililere  gümrük çalışanlarını sorunları iletilmiştir, maalesef zor şartlarda görev  yapan, can güvenlikleri tehdit altında bulunan her an karalanma, yolsuzluk, kaçakçılık  ithamıyla karşı karşıya kalan gümrük çalışanları kaderleriyle baş başa bırakılmıştır.

 GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ MALİ SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLSİN

Sendikamız tarafından gündeme getirilen gümrük çalışanlarının haklı talepleri şunlardır;

*Covit19 Aşılama sisteminde Sağlık Çalışanlarıyla birlikte dönüşümlü ve Esnek Mesaiye geçmeyen personel olarak aşılama sisteminde ilk sırada yer almaları gerekmektedir

*Ek ödeme, mükellef mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliğe sayılması,

*Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personellerin atanma tercihlerini veya mazeretlerini bildiren personellerin eş durumu, sağlık ve engellilik mazeretlerinin dikkate alınması.

*Ticaret Denetmenleri ve Kimyager kadrolarında çalışan memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışma yapılması.

 *Özel hizmet tazminat oranlarının, diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi,

 *Gümrük muhafaza personeline silah tazminatı ve yıpranma payı verilmesi,

*Emekli Gümrük personeline Emekli Kimlik kartı verilmelidir. Emeklisine sahip çıkmalıdır.

 *4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ödenmekte olan fazla mesai ücreti uygulamalarında kanuni limitlerin en üst tutardan başlamak suretiyle uygulanması gerekirken, alt limitlerden başlanılarak ödeme yapılması uygulamasına son verilerek, tüm memurların fazla mesai ücretlerinin kanuni limitin en üst düzeyinden ödenmesi,

 *24/24 ya da 12/12 olan çalışma saatlerinin, uluslararası çalışma örgütü ve 657 sayılı kanunun öngördüğü kriterlere göre yeniden düzenlenmesi,

*Kılık ve kıyafet Yönetmeliği kapsamında dağıtılan üniformaların mevsime ve bedene uygunluğunun sağlanması ve zamanında verilmesi hususlarında, biran önce tedbirler alınması

*Gümrük kapılarında görevli personelin can güvenliğinin sağlanması,

*Laboratuvar Müdürlüğü çalışanlarının daha nezih ve geniş binalarda hizmet vermesi

 *Başta muayene ve muhafaza memurları olmak üzere; belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkânı ile Bilgi İşlem Dairesinde çalışan personelinde Bilişim Uzmanı olarak atanması,

 *Tüm kadro ve unvanlar için lise mezunu Yardımcı Hizmetliler dahil olmak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına girmesinin sağlanması ve sürekli hale getirilmesi,

 *Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin mali ve sosyal hak kayıplarının giderilmesi için kadrolarına uygun görevlerine atanması,

 *X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde görevli gümrük personelinin sağlığı ve yaşam kalitesi ile moral ve motivasyonlarının korunması, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, anılan personelin haftada 35 saatten fazla çalıştırılmaması, yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılması ve tıbbi muayene bedelinin Kurumca karşılanması,

 *Bölge Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile bağlı birimlerin yemek  sorunu Hususlarında ivedilikle çalışma yapılarak, çözüm yolları üretilmelidir.

Türk Büro-Sen olarak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde, Gümrük çalışanlarının kazanılmış haklarının iade edilmesi temennisi ile tüm gümrük çalışanlarının Gümrük Günü’nü kutlarız.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1