Geri

ÇANKIRI ŞUBEMİZ, İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN

09 Aralık 2020, Çarşamba | 15:08

Çankırı Şube Kadın Kolları Başkanımız Fatma Nurdan KÖKSALDI’nın basın açıklamasıdır.

İnsan hakkı kişiye sımsıkı bağlanan mutlak bir haktır ve kişiye doğuştan verilmiştir. Kişinin en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkı olmadan diğer haklardan faydalandırılmaya çalışmak anlamsızdır. 

Ne yazık ki dünyanın birçok yerinde insanlık zulme uğramaktadır.  1757 yılından beri Çin işgali altındaki Doğu Türkistan yarayan kanamızdır. Suriye’de, Irak’ta dökülen kanlara, Karabağ’da yaşanan Hocalı Soykırımına, Bayırbucak’ta, Tuzhurmatu’da, Kerkük’te, Musul’da, Telafer’de, Filistin’de Arıkan’da yaşananlara ağlamaktayız. Bu nedenle insanların yaşama hakkının elinden alınmaması için toplumlara ve devletlere büyük görevler düşmektedir. İnsanı yaşatmak devletin görevidir. “İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’’ diyen ecdadımızın deyimiyle devlet insan için vardır.

Devletin temelini; adalet, temel hak ve hürriyetler oluşturmalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesini ön planda tutup temel hak ve hürriyetler güvence altına almak devletin asli görevidir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yönetimde keyfiliğin önlendiği, devletin hukuka bağlı olduğu, yargının bağımsız niteliği ile siyasal baskılardan etkilenmediği, hukuk kurallarının herkese eşit şekilde uygulandığı bir sistemin eksiksiz ve doğru olması beklentimizdir. Devlet ne kadar adaletli ise o ülkede insan hakları o derecede geniş ve ileridir. İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya ASLA müsaade ve müsamaha etmezler.

Bu manada 10 Aralık İnsan Hakları Günü özelinde bütün herkesi, İnsan Haklarının ahlak ve fazilet üzerine kurularak, yoksulluğun olmadığı, adalette yarışıldığı, birlikte, kardeşçe, hak ve hakikat yolunda mücadeleye davet ediyorum.
 
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1