Geri

MSB, EMNİYET VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİM VE KURULUŞLAR BÜNYESİNDE GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILMASI İÇİN YAZI YAZDIK

25 Haziran 2020, Perşembe | 14:41

Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına bağlı birim ve kuruluşlar bünyesinde uzun zamandan beri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmamış olup, bu durum kurumlardaki personelin mağduriyetine sebep olmuştur.

Zira, Kurum içerisindeki personelin “görevde yükselme sınavına” katılabilme ve başarılı olduğu takdirde hak ettikleri kadrolara atamasının yapılması en temel hakkıdır. Kurum personeline sınıfları içinde ilerleme ve yükselme imkânı tanınmaması açıkça mağduriyetlere yol açacak ve çalışma barışının bozulmasına sebebiyet verecektir.

Bu nedenle, personelin tümünün gelişimine katkı sağlayıp, hizmetin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla; Kurumlarda bir an önce “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılması talepli yazılarımız ilgili Bakanlıklara gönderilmiştir.