Geri

SENDİKAMIZDAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA MÜJDE

08 Haziran 2020, Pazartesi | 17:21

Bilindiği üzere Sendikamız yıllardır Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir ve Gider ) kurum içi uzmanlık sınavı açılması için mücadele etmiş ve sonunda sınavın açılmasıyla ilgili Kanunun akabinde Usul ve Esasların yayınlanmasını sağlamıştır.

 

Bu süreçte Sendikamız;

06.03.2017 tarihinde Türkiye genelinde Sınavın açılması için dilekçe kampanyası başlatmış,

Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal 30.03.2017 tarihinde Sakarya Sapanca Vergi Dairesi’nin açılışını yaparken, Sakarya İl Temsilciliğimiz Ağbal’a Kurum içi Uzmanlık Sınavı açılması talebimizi iletmiş, Ağbal ise çalışma yapacaklarını belirtmiş,

20.04.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen KİK Toplantısında Kurum İçi Uzmanlık Sınavının açılması talebimiz imza altına alınmış,

11.07.2017 tarihinde dönemin Maliye bakanı Naci Ağbal’a mektup yazılarak, Kurum İçi Uzmanlık Sınavının biran evvel açılması istenmiş,

22.09.2017 tarihinde Maliye Bakanı Naci Ağbal’a tekrar bir yazı yazarak, Kurum içi uzmanlık Sınavlarının biran evvel açılmasının personelin moral ve motivasyonunu artıracağı belirtilmiş,

04.05.2018 tarihinde hem Maliye Bakanlığına hem de Başbakanlığa yazı yazarak, Kurum İçi Uzmanlık Sınavlarının açılması istenmiş,

27.02.2019 tarihinde Vergi Haftasında, Maliye çalışanlarının haklarının iade edilmesi ve söz verilen kurum içi uzmanlık sınavlarının açılması talep edilmiş,

03.04.2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Ziyaret edilerek, kurum içi Uzmanlık Sınavlarının açılması iletilmiş,

15.05.2019 tarihinde Gelir idaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ziyaret edilerek, kurum içi Uzmanlık Sınavlarının açılması iletilmiştir.

 

Ayrıca Sendikamız Kurum İçi Uzmanlık Sınavlarının açılması ile ilgili Siyasi Parti Temsilcileri ile görüşmüş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay aracılığıyla da TBMM’ye kanun teklifi  verilmesini sağlamıştır. Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı Sınavı açılmasıyla ilgili kanun teklifi TBMM’de 30.05.2019 kabul edilmiştir.

TBMM’de kabul edilen kanun teklifi, 12.06.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7176 sayılı kanunda Geçici 1. Maddede Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı Sınavı açılmasıyla ilgili kanun yayınlandı.

25.10.2019 tarihinde yapılan Hazine ve Maliye Bakanlığı KİK Toplantısından Kurum içi Uzmanlık Sınavının ivedilikle açılması Sendikamızca imza altına alındı.

13.11.2019 tarihinde GİB personel Daire Başkanı Mustafa Kılınç’ı ziyaret eden Sendikamız, Sınav yönetmeliğinin yayınlanmasını istedi.

 

Ayrıca MASAK Başkanı ve BAHUM Genel Müdürüne de yapılan ziyaretlerde Kurum İçi Uzmanlık Sınavlarının derhal açılması gündeme getirildi.

 

Sonuç olarak Sendikamızın çabaları sonuç verdi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı 08.06.2020 tarihinde “7176 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” ile Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı kurum içi özel sınavıyla ilgili usul ve esasları yayınladı.

 

Sendikamız Sınavların en kısa sürede açılması için konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

 
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 2