Geri

TÜRK BÜRO-SEN ÇALIŞIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

09 Mart 2020, Pazartesi | 14:38

Son günlerde bazı yayın organlarında kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeler yapılacağına dair haberler çıkmaktadır. Bu haberlerden bir tanesi de Adalet Bakanlığında sözleşmeli olarak görev yapan çalışanlara 3 yıl sonra kadro hakkı tanınacağı yönünde bir düzenleme çalışması yapıldığı yönündedir.

Türk Büro-Sen olarak sözleşmeli personelin sorunlarını daima gündemde tutmaya azami özen gösteriyoruz. Elbette ki öncelikli talebimiz istisnasız olarak bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yönündedir. Bu konuda Adalet Bakanlığı özelinde bizzat yetkili mercilerle yaptığımız görüşmelerde hazırladığımız raporlar ve çözüm önerilerini iletmiş, sözleşmeli personel sorununun çözülmesi için yapılması gerekenleri sıralamıştık.

Özellikle Milli Eğitim bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli personelin 3 yılın ardından kadroya geçirilmesi konusunun kamuda büyük bir adaletsizliğe yol açtığı ve hakkaniyet ilkesini zedelediğinden hareketle aynı statüde farklı uygulamalara tabi personel çalıştırılması gibi haksız bir duruma yol açtığını bu görüşmelerimizde ifade etmiştik. Buna göre bir tarafta birçok kurumda süresiz olarak yer değiştirme, terfi, görevde yükselme gibi haklardan mahrum bir şekilde görev yapan bir tarafta ise 3 yılın ardından kadroya geçerek gerekli haklara kavuşacak sözleşmeli personel istihdamının Anayasanın 10. maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu ısrarla vurgulamıştık.

Sonuç itibarı ile Adalet Bakanlığı nezdindeki girişimlerimizin kısmen karşılık bulduğunu ve bu mağduriyetin Bakanlık özelinde giderilmesi yolunda bir irade oluştuğunu görmek bizleri memnun etmiştir. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz üzere temel talebimiz kamuda güvencesiz sözleşmeli istihdamının sona erdirilmesi ve bu kapsamdaki tüm personelin kadroya geçirilmesi yönündedir.

Yine de sağduyunun sesi olarak Türk Büro-Sen’in bir girişiminin daha olumlu yönde sonuç vermeye doğru gittiğini görmekteyiz. Toplu sözleşme görüşmelerinden beri ifade ettiğimiz gibi Türk memurunun heba edilen yıllarını kurtarmak adına acilen bir memur paketi çıkarılmasını istiyoruz. Bu kapsamda taleplerimizin tamamı için kanun tekliflerimizi hazırladık, bu tekliflerimizin hayata geçirilmesi için de her türlü mücadeleyi yürütüyoruz.

Adalet Bakanlığı yetkililerine şimdiden, hassasiyetlerimize ilişkin çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Memur paketi olarak adlandırdığımız ve sözleşmeli personele kadro verilmesi, Cumhurbaşkanının 3600 ek gösterge sözünün tüm memurları kapsayacak şekilde bir an önce uygulamaya konulması, gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizliklerin giderilmesi, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarının çözme kavuşturulması, tüm ek ödemelerin emekli maaşı hesabında dikkate alınması, mülakatın kaldırılması ve liyakat esaslı bir sistem getirilmesi, 4688 sayılı Kanunun aksayan yönlerinin düzeltilmesi ile memur ve emekli aylıklarının revize edilmesi konularını içeren tedbirlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla ve kararlılıkla devam ediyor.

Adalet Bakanlığında görevli sözleşmeli personele ilişkin olarak planlanan bu düzenlemenin tüm sözleşmeli kapsaması için taleplerimizi en kısa sürede yetkili mercilere ileteceğiz. Türk Büro-Sen olarak hizmet kolumuzdaki tüm kamu görevlilerinin sorunlarını yakından takip ettiğimizin ve çözülmesi yolunda her türlü gayreti gösterdiğimizin bilinmesini istiyoruz.