Geri

KASTAMONU ŞUBEMİZ, VERGİ HAFTASINA TÜRMOB GÖLGESİ

02 Mart 2020, Pazartesi | 12:54

TÜRK BÜRO-SEN KASTAMONU ŞUBE BAŞKANI SATILMIŞ KAHVECİOĞLU’NUN  VERGİ HAFTASIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası etkinleri kapsamında bu yıl 24/28 Şubat 2020 tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz 31. VERGİ HAFTASI sebebiyle Kastamonu Defterdarımız İhsan MİNTAŞ ve  tüm çalışanların VERGİ HAFTASINI, Kastamonu Şube Başkanı olarak Yönetim kurulu  adına kutlarım.

 

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Kastamonu Defterdarlığında çalışan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle vergi bilincinin başta çocuklarda olmak üzere toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini başarıyla yürüteceklerinde şüphemiz yoktur..

Ancak; Şubat ayının ilk haftası (TÜRMOB) Türkiye Serbest Muhasebeci Malı Müşavirler ve Yeminli Malı Müşavirler Odaları Birliği Başkanının, Personel Politikası başlığı altında Hazine ve Maliye Bakanlığına “ Meslek mensuplarının ESNEK İSTİHDAM kapsamında çalıştırılarak kamudaki nitelik elaman açığının kapatılması “ hakkındaki Kanun teklifini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Bütün kamuoyunun ve özellikle çalışanlarımızın çok iyi bildiği ve bizzat yaşayarak müşahede ettiği üzere sözleşmeli personel istihdamı modeli çağdaş köleliktir. Sözleşmeli istihdam, esnek çalışmanın, düşük ücretin, güvencesizliğin, parçalanmış ailelerin kaynağıdır. Daha geçtiğimiz kasım ayında sözleşmeli olarak görev yaptığı okulda idarecilerin sözleşmesini feshetme baskısına dayanamayarak hayatına son veren Saadet öğretmen örneği, sözleşmeli ve güvencesiz istihdam modelinin nasıl bir garabet olduğunu bütün açıklığıyla bir kere daha ortaya koymuştur. 

 

Türk Büro-Sen olarak üyelerden aldığımız güçle; Kamuda 4/B’li gerek 4/C’li gerekse diğer adlar altındaki sözleşmeli ve esnek çalışma prensiplerine dayanan güvencesiz istihdam kaldırılması için var gücümüzle mücadele ettik ve bundan sonrada devam edecez.

 

TURMOB’ un serbest muhasebeci ve mali müşavir ruhsatı almış meslek mensuplarının esnek istihdam modeliyle Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda sözleşmeli bir biçimde çalıştırılması talebini, tüm çalışanlara ve meslek mensuplarına bir ihanet olarak addediyor, TÜRMOB’u bu girişiminden dolayı şiddetle kınıyoruz.

 

Diğer taraftan İlimizde  sözleşmeli personelin istihdam edildiği  “3” kurumda, “1” kurumda birim müdürü diğer “2” kurumda Şube Müdürü  seviyesinde ki zatlar sendika yöneticisi gibi makamını kullanarak “ bende bu sendikanın üyesiyim” diğerek  , diğeri “ izin ve tüm sorunların çözümü için kefil olduğunu” beyan ederek  öbürü ise “ sendika üyelik formlarını memurluğa  başlamanın zorunlu bir gereği gibi göstererek imzalatmak suretiyle “  çalışmaktadır.

 

Tarafsızlık ilkesini yitirmiş bu idareciler bilmelidir ki, Kamuda çalışmaya başlayan genç arkadaşlarımız yaş, yetişme ve yetiştirme tarzı itibariyle araştırmacılar tarafından YENİ NESİL olarak adlandırılmaktadır. Bu nesil OTORİTER baskıyı ne yazık ki hiç sevmezler bundan sonra ŞOK yaşamamanız için bu işlerden uzak durun.

 

Sonuç olarak tarafsızlık ilkesini yitirmiş idarecilere tarafımızdan en kısa sürede gereğinin yapılacağının bilinmesini, TÜRMOB’un talihsiz bu girişimine karşı ANAYASAMIZIN 128 MADDESİNİN “ Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” Hükmünü hatırlatır diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığında çalışan arkadaşlarımızın personel eksikliğine rağmen TÜRK MİLLETİNE ve mükelleflerimizin rehberi olarak TÜRMOB mensuplarına aralıksız, süratli ve kaliteli hizmetiyle en güzel cevabı verecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyulur.

 
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1