Geri

ÇANKIRI ŞUBEMİZ, YARGI REFORMU PAKETİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

08 Haziran 2019, Cumartesi | 10:55
Türk Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Metin Memiş’in yargı reformu paketiyle ilgili yazılı basın açıklamasıdır
Bilindiği üzere 30.05.2019 tarihinde Yargı Reformu Stratejisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti  bir hukuk devletidir. Adalet hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası, hem de; milli bekanın işaretidir. Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır.
Geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerekmektedir. 
Sendikamızca açıklanan Yargı Reformu Stratejisini incelemiş ve özellikle Adalet Bakanlığı çalışanlarını ilgilendiren kısımlar tespit edilerek, değerlendirmeler yapılmıştır.
 Özellikle Hedef 4.9 Maddesindeki “Mahkeme Yazı İşleri Müdürlükleri güçlendirilecektir” başlıklı maddede personelin motivasyonunu ve çalışma barışını bozacak, liyakat ve kariyer ilkesine aykırılık bulunan durumlar tespit edilmiştir.
 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kariyer meslek olarak yapılandırılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinde belirtmiş olduğu üzere sadece “Hukuk Öğrenimi” almış olanların yapılacak sınava girebilmesi Adliyelerde çalışan ve çoğunluğu oluşturan Zabıt Katiplerinin çalışma motivasyonunu ve barışını bozacak bir yapılandırma olacağını düşünmekteyiz.
 Benzer uygulamanın kısa bir süre önce YSK’da yapılması neticesinde seçim kurullarında işleyişin dışarıdan atanan müdürler tarafından bilinmemesinin nelere sebep olduğu ortadadır. Adalet dağıtan kurum olan Adalet Bakanlığında da aynı sıkıntıların yaşanmaması için doğrudan Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atama durumunun gözden geçirilmesi ve kalem işlerinde tecrübeli, liyakatli ve kariyer ilkesine uygun olan Görevde Yükselme Sınavı ile atamaların yapılmasına devam edilmelidir.
 Adalet Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız’a sesleniyoruz. Liyakat, Kariyer ve Hakkaniyet açısından bu tür uygulamaların ülkeye ve yargı sistemine bir yarar getirmeyeceği aşikardır. Düzenleme yapılırken bu kriterlerin dikkate alınması ve ilkeler doğrultusunda düzenleme yapılması beklemekteyiz.
 ADALET VARSA AHLAK VARDIR
Adalet varsa ahlak vardır . Milli vicdan adaletle yaşar. Adil ve hakkaniyetli bir yargı uygulamasıyla adalet duygusunun kök salması temennimizdir.
Türk Büro-Sen olarak,  yeniden düzenleme yapılması halinde elimizden gelen her desteği sunacağımızı ve zabıt katiplerinin kazanılmış hakları konusunda geri adım atmayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1