Geri

MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ MÜBAŞİRLER GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA GEÇİRİLDİ

06 Şubat 2019, Çarşamba | 08:18
Türk Büro-Sen olarak yıllardır verdiğimiz bir mücadelede daha başarıya ulaştık.
 
Bugünkü 30678 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mübaşirler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirildi.
 
Hem Konfederasyonumuz hem de Türk Büro-Sen olarak hemen her platformda mübaşirlerin sorunlarını dile getirmiş, adalet teşkilatımız içerisinde son derece önemli görevler ifa etmelerine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfında değerlendirilmelerinden dolayı, ek gösterge başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştik.
 
Adliye teşkilatının iş yükünün önemli bir kısmını yüklenen ve birçoğu yüksekokul mezunu olan mübaşirlerimiz, yardımcı hizmetler sınıfında yer alması nedeniyle üst derece ve görevlere yükselememekte, ek gösterge alamamaktaydı. Mübaşirler, adli hizmetlerin yürütülmesinde zorunlu ve asli görevleri ifa ediyorlar, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi genel idare hizmetleri sınıfında çalışmayı hak ediyorlardı. 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle kapanan askerî mahkemelerde çalışan mübaşirler Genel İdari Hizmetlerde çalıştırılırken diğer mahkemelerde çalışan mübaşirler Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışmaya devam ediyor, Mübaşirler arasında özlük hakları itibarıyla yıllardır ayrımcı bir uygulamaya gidiliyordu. 
 
Geçtiğimiz yıllardaTürk Büro-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz Adalet Çalıştayı’nın da en önemli gündem maddelerinden biri mübaşirlerimizin sorunları olmuştu. Ortaya koyduğumuz raporları başta Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanlığı olmak üzere bütün yetkili mercilere iletmiş, mübaşirlerin taleplerinin karşılanması için öncelikli olarak söz konusu çalışanlarımızın Genel İdare Hizmetleri Sınıfı içinde değerlendirilmeleri gerektiğini ısrarla vurgulamıştık.
 
Ayrıca Adalet Bakanlığı bürokratları ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde Mübaşirlerin GİH Sınıfına geçirilmesi gerektiğini bildirerek, konuyla ilgili olarak resmi yazı ile defalarca Adalet Bakanlığı’na başvurmuştuk.
 
Mücadelemiz, 6 Şubat 2019 tarihli ve 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısmen başarıya ulaştı ve Mübaşirlerimiz, Kararnamenin 1inci maddesinin (c) fıkrası hükmü ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirildi.
 
Tüm Mübaşirlerimize hayırlı olmasını diliyor, mücadelemizin tüm yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları GİH'e geçene kadar hız kesmeden devam edeceğini kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz.
 
 
02.05.2018 tarihinde Adalet Bakanlığı’na Mübaşirlerin Gih Sınıfına geçmesi için yazdığımız yazımız ve Adalet Bakanlığı’nın cevap yazısı

 
Toplu Sözleşme taleplerimizdeki ilgili bölüm
Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve bürokratlara gönderilen Adalet Çalışanları Çalıştayı kitapçığımızdaki taleplerimiz
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1