Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Genel Kurul İlanı

17 Kasım 2017, Cuma | 10:31
Türk Büro-Sen Gaziantep Şube 6.Olağan Genel Kurulu Sendika Tüzüğümüz 37.maddesi gereği Delege, Yönetim Kurulu asil ve Denetleme kurulu asil üyelerinden oluşan Hazirun listesi ile 16.12.2017 Cumartesi günü saat 11.00’da Kurtuluş Mah. İnönü Cad.No:168 Tilmen Otel Gaziantep Adresinde yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17.12.2017 Pazar günü saat 11.00’da çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve adreste yapılmasına karar verilmiştir.
 
GÜNDEM         :
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal Marşı
3-Divan teşekkülü
4-Protokol konuşmaları, dilek ve temenniler
5-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
6-Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile sendika delegelerinin seçimi  
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »