Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Ankara Sosyal Güvenlik Şubesi

09 Kasım 2017, Perşembe | 16:40
Türk Büro-Sen Ankara Sosyal Güvenlik Şube; Olağan Genel Kurulu Sendika Tüzüğümüz 37.maddesi gereği 100 Delege, Yönetim Kurulu asil ve Denetleme kurulu asil üyelerinden oluşan Hazirun listesi ile 25.11.2017 Cumartesi günü saat 11.00’da Mithatpaşa No:7 SGK hizmet binası Naci Şahin toplantı salonu Sıhhiye /Ankara Adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26.11.2017 Pazar günü saat 11.00’da çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve adreste yapılacaktır.

GÜNDEM         :
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal Marşı
3-Divan teşekkülü
4-Protokol konuşmaları, dilek ve temenniler
5-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
6-Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile sendika delegelerinin seçimi  
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »