Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Hatay Şube Genel Kurul İlanı

31 Ekim 2017, Salı | 16:17
Türk Büro-Sen Hatay Şube 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem dahilinde 25/11/ 2017 Cumartesi günü saat 9:00’da Amonos Düğün Salonu Raif paşa cad.No:22 (Şenöz fırını yanı)İskenderun adresinde yapılacaktır.
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 25.11.2017 Cumartesi günü aynı adreste saat 15.00’da yapılacaktır.
 
 
GÜNDEM               :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi




Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »