Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Tokat Şube Genel Kurul İlanı

30 Ekim 2017, Pazartesi | 14:44
Türk Büro-Sen Tokat Şube 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem dahilinde 26/11/ 2017 Pazar günü saat 10:00’da Tokat İşeri tesisleri adresinde yapılacaktır.
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 26.11.2017 Pazar aynı yer ve adreste saat 15.00’da yapılacaktır.
 
 
GÜNDEM                                   :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
           
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »