Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Sinop Şube Genel Kurul İlanı

24 Ekim 2017, Salı | 17:04
Türk Büro-Sen Sinop Şubemizin Olağan Genel Kurulu 18/11/ 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da Sinop Merkez Sultan Hatun Meslek ve teknik Anadolu Lisesi adresinde (Kız Meslek Lisesi Öğretmen Evi arkası) yapılacaktır.
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde aynı gün 18.11.2017 Cumartesi günü aynı adreste saat 14.00’da yapılmasına karar verilmiştir.
 
 
GÜNDEM              :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »