Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

17 Ekim 2017, Salı | 19:46
Türk Büro-Sen İstanbul 4 Nolu Şubemizin 6.Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem dahilinde 11/11/ 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Caddesi Şenol Sokak No:4 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mecidiye köy Uygulama Gurup Müdürlüğü Şişli adresinde yapılmasına,
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde  12.11.2017 Pazar öğleden sonra saat 14.00’da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.
 
 
GÜNDEM              :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi 
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »