Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Malatya Şube Genel Kurul İlanı

16 Ekim 2017, Pazartesi | 12:26
Türk Büro-Sen Malatya Şubemizin 6.Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem dahilinde 12/11/ 2017 Pazar günü saat 9.00’da Sarıcaoğlu Mah. Matim İş Merkezi altı Çırağan Düğün Salonu Kat:1 Malatya adresinde yapılmasına,
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde aynı gün (12.11.2017 Pazar ) öğleden sonra saat 13.00’da aynı adres ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.
 
 
GÜNDEM              :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
           
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »