Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Yozgat Şube Genel Kurul İlanı

13 Ekim 2017, Cuma | 17:53
Türk Büro-Sen Yozgat Şubemizin 6.Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem dahilinde 04/11/ 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da Yozgat Öğretmenevi toplantı salonu adresinde yapılmasına,
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde aynı gün (04.11.2017 Cumartesi) öğleden sonra saat 14.00’da aynı adres ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.
  
GÜNDEM              :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »