Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Konya 1 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

11 Ekim 2017, Çarşamba | 12:35
Konya 1 No’lu Şubemizin 6. Olağan Genel kurulunun aşağıda belirlenen gündem dahilinde  04 / 11 / 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Alaaddin Keykubad Konferas Salonunda, adresinde yapılmasına,
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde aşağıdaki gündemle 05.11.2017 Pazar günü aynı adreste saat 10:00 da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
 
 
GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan teşekkülü
4-Protokol konuşmaları, dilek ve temenniler
5-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve ibrası
6-Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ve sendika üst kurul delegelerinin seçimi
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »