Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Ankara 11 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

09 Ekim 2017, Pazartesi | 16:06
Türk Büro-Sen Ankara 11 No’lu Şube Olağan Genel kurulumuzun aşağıda belirlenen gündemle 15/12/ 2017 Cuma günü saat 11:00’da Erzurum Mahallesi Talat paşa bulvarı no:160 Türkiye Kamu-Sen toplantı salonu kat:8 Çankaya Ankara adresinde yapılmasına,
 
Çoğunluk sağlanamaması halinde 17.12.2017 Pazar günü saat 13.00’da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.
 
 
GÜNDEM             :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi 
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »