Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Ankara 3 Nolu Şube Genel Kurul İlanı

09 Ekim 2017, Pazartesi | 11:48
Şubemizin 6 Olağan Genel kurulunun aşağıda belirlenen gündem dahilinde 04/11/ 2017 tarihinde saat 9:00’da Erzurum Mahallesi Talat paşa bulvarı no:160 Türkiye Kamu-Sen Zeki Ayhan toplantı salonu kat:2 Cebeci adresinde yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamaması halinde 05.11.2017 Pazar günü saat 13.00’da aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.
 
GÜNDEM              :
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Protokol Konuşmaları, Dilek ve Temenniler
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve İbrası
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7-Seçim usul ve Esaslarının Okunması
8-Yönetim,Denetim,Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sendika Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »