Genel Kurul İlanı

Türk Büro-Sen Şırnak Şube Genel Kurul İlanı

06 Ekim 2017, Cuma | 15:06
Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu 28.10.2017 Cumartesi günü saat 10:00’da Silopi Grant Otelinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28.10.2017 Cumartesi günü saat 14:00’de çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve adresinde yapılacaktır.
 
GÜNDEM:
1-Yoklama ve açılış
2-Saygı duruşu ve istiklal Marşı
3-Divan teşekkülü
4-Protokol konuşmaları, dilek ve temenniler
5-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
6-Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
7-Seçim usul ve esaslarının okunması
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile sendika delegelerinin seçimi  
Bütün Araştırma Raporlarını görmek için tıklayınız »